s k a t t e s k r a p a n

Hur bra syns det om man projicerar laser på husfasader?

Vi gjorde ett experiment och åkte på deklarationskvällen den2 maj ut till skatteskrapan på Götgatan, beväpnade med en portabel Yag-laser, en fibermatad scanner och tillhörande styrning - allt i en vanlig personbil.
Den trevlige kioskägaren på torget söder om skrapan lånade oss ett 230V uttag, ( tack än en gång! ) det var allt vi behövde för att köra igång.

Skatteskrapan från korsningen Götgatan/Pelikangatan.
Projektionen på bilden är mer än 10 meter hög.

Trots omgivande stadsbelysning fäste lasern på rejält på betongytorna och åtskilliga glada deklaranter berättade att de hade sett vår projicerade spargris ända från Gullmarsplan.
Förvånade deklaranter ser på