nyinvigning telemuseum

Mobiltelefonens erövrande av världen var temat för Telemuseums nya interaktiva utställning - Mobilen.

Mänsklig Teknik levererade laserteknik dels till en fast installation i utställningen, men också till själva invigningsceremonin, en multimedial explosion av ljud, rörligt ljus, laser, pyroteknik och videoprojektioner. Samt - en violinist vid namn Anna Rodell som på ett fantastiskt sätt stod upp mot all teknik i ett improviserat solo.


Hela showen inklusive pyrotekniken kördes med tidskod för att få det så tajt som möjligt.
Två typer av lasrar användes, dels Yag som gjorde strål- och takeffekter och även en fullfärgs 171 laser som gjorde projektioner på de fem dukarna.
Pyrotekniken programmerade och sköt vi av i perfekt synk till musiken.

Om du vill veta mera - här kommer du till TELEMUSEUM