Vad är LASER?

Redan Einstein räknade på sin tid ut teorin kring laserfysiken, men inte förrän i början av 1960-talet kom någon fram till hur man kunde omsätta den i praktiken.
Några tekniker fick fram en intensivt röd blixt ur en rubinstav och det första laserljuset hade bländat världen.

Lasern gjorde en snabb karriär hos forskare inom industri och medicin, där det rena, exakta ljuset blev lösningen på många problem. Eftersom det också var fascinerande att se på kom snabbt en utveckling av laserljuset som visuellt redskap inom media- och kulturvärlden.Idag används det för imponerande föreställningar inom konst och reklam, på teatrar, mässor, nöjesfält och diskotek.
 
 

 
Hur funkar det?

LASER är en förkortning av Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, i svensk översättning ungefär Ljusförstärkning genom Stimulering av Utsändandet av Strålning.
En laser alstrar ljus i ett mycket smalt knippe - en fokuserad stråle och finns i olika typer för synligt och osynligt ljus, i effektklasserna 1-4.

Principen för en gas- eller jonlaser kan jämföras ett vanligt lysrör; ett långsmalt glasrör fyllt med gas och i ändarna tätat med små glödelektroder. När spänning läggs på mellan elektroderna blinkar röret till innan gasen tänder och lyser stadigt längs med hela röret som sprider ljuset i alla riktningar.
Om man kompletterar lysröret med två speglar i kortändorna börjar ljuset studsa fram och tillbaka där inne. Med rätt speglar och gas-blandning kan en stående våg av ljus bildas i röret och den gör att alla ljusenheter, fotoner, vill åt samma håll. Låter man den ena av de två speglarna släppa igenom lite ljus blir resultatet en laserstråle.
Beroende på vilken typ av gas som användes får strålknippet olika färg. Helium och Neon ger en röd färg, Argon en blågrön. Rätt blandning av gaser ger vitt ljus.

De flesta gaslasrar har låg verkningsgrad och kräver mycket energi i förhållande till uteffekten. Därför måste de kylas med rinnande kallt vatten.

Halvledarlasern, den typ som sitter i laserpekare, är mer energieffektiv men kan inte användas i det synliga spektrat i de riktigt höga uteffekterna. YAG, DPSS, Diode Pumped Solid State är en lasertyp som gör en osynlig stråle synlig genom frekvensdubbling. Färgen från denna är gulgrön.

Med hjälp av ett elektriskt styrt prisma ändrar man blixtsnabbt färgen på ljuset som passerar ut ur lasern.

Därefter leds ljuset vidare in i en optisk fiber och till en projektor. I denna finns två ytterst små speglar som kan vibrera i X - respektive Y-led.
Rörelsen styrs av en dator. Det är alltså en och samma ljuspunkt som rör sig så snabbt att vi uppfattar den som en bild, ett tecken, en skulptur av ljus. Magic!
 
 

 
Är laser farligt?

Laserljus är inte farligt i sig. Laserljus är inte joniserande strålning utan samma sorts ljus som från en glödlampa. Skillnaden ligger i att man med hjälp av optik och annan teknik styr laserljusets energi i endast en riktning och därför blir det mycket koncentrerat just där.

Användning av laserljus sorterar i Sverige under strålskyddslagen och hanteras av Strålskyddsinstitutet, SSI. Om du klickar på gula skylten så kommer en pdf med regler.